UPS ელემენტები

UPS ელემენტები
UPS ელემენტები ულტრაში.

აკუმულატორი: Shimastu NP7.0-12 Battery 12V 7Ah
აკუმულატორი: ENOT NP7.5-12 Battery 12V 7.5Ah
აკუმულატორი UPS: Leoch Battery 12V 9AH
აკუმულატორი: ENOT NP7.0-12 Battery 12V 7Ah
აკუმულატორი: ENOT NP9.0-12 Battery 12V 9Ah
აკუმულატორი: ENOT NP12-12 Battery 12V 12Ah
აკუმულატორი: Leoch LP12-20 12V/20AH

აკუმულატორი: Leoch LP12-20 12V/20AH

წინასწარი შეკვეთით
აკუმულატორი: ENOT NP18-12 Battery 12V 18Ah
აკუმულატორი: Leoch LP12-40 battery 12V 40AH

აკუმულატორი: Leoch LP12-40 battery 12V 40AH

წინასწარი შეკვეთით
აკუმულატორი: Leoch LP12-75 12V/75AH
აკუმულატორი: Leoch LDC12-105-G27-T 12V/105AH

აკუმულატორი: Leoch LDC12-105-G27-T 12V/105AH

წინასწარი შეკვეთით
აკუმულატორი: Leoch LP12-100 12V/100AH
ნაჩვენებია 1 დან 12 მდე 12 (1 გვერდი)