ნივთის უკან დაბრუნება

მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონის თანახმად მოვაჭრე ვალდებულია დაუბრუნოს მომხმარებელს ნასყიდობისათვის გადახდილი თანხა პროდუქტის დაბრუნებიდან 14 დღის ვადაში.

თუ გსურთ ნივთის დაბრუნება გთხოვთ შეავსოთ ფორმა: