სერვისი


 

 
 პერსონალური კომპიუტერი

 

        ფასი   
  ტექნიკური დიაგნოსტიკა        10  
  სისტემური გამართვა        20  
  ანტვირუსის ჩაწერა        5  
  კომპიუტერის გაწმნედა        10  
  ნაწილის გამოცვლა        5  
  ნაწილის დატესტვა        10  
 

 

 ნოუთბუქი

 

         ფასი  
  ტექნიკური დიაგნოსტიკა        10  
  სისტემური გამართვა        20  
  პროგრამის ჩაწერა        10  
  ნოუთბუქის გაწმენდა        30  
  ნაწილის გამოცვლა        10-30  
  ნაწილის დატესტვა        10  
 

 

სხვა მომსახურება

 

         ფასი  
  უწყვეტი კვების წყაროზე ელემენტის შეცვლა        5-10  
  სტანდარტული ქსელური მოწყობილობის კონფიგურაცია        20  
  ქსელური კონექტორის დასმა        1.5 შედის კონქტორის ღირებულება
 

 

  საბეჭდი მოწყობილობები

 

         ფასი შენიშვნა
  სტანდარტული პრინტერის მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება, გაწმენდა და შეზეთვა         30  
  სტანდარტული პრინტერის დაინსტალიერება        20-30  
  არასტანდარტული პრინტერის მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება, გაწმენდა და შეზეთვა         60  
  არასტანდარტული პრინტერის დაინსტალიერება        50-100  
  ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება        25  
  მექანიკური კვანძების შეკეთება         20-40  
  თერმოფირის შეცვლა         30 შედის თერმოფირის ღირებულება
  თერმოელემენტის  შეცვლა         30  
  ღუმელის რეზინის ღერძის შეცვლა         25  
  ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება         30-50  
  კვების ბლოკის შეკეთება         30  
  Firmware update და სხვა სოფტის გასწორება         40  
  პლოტერის სტარტაპი, მუშაობაში გაშვება        100-150  
  პლოტერის ბელტის შეცვლა და გაწმენდვა         90  
 

 

სკანერები

         ფასი  
  სტანდარტული სკანერის გაწმენდვა-შეზეთვა         30  
  სტანდარტული სკანერის დაინსტალიერება-პირველი გაშვება        20-30  
  არასტანდარტული  სკანერის გაცმენდა დაზეთვა        50-80  
  არასტანდარტული პრინტერის დაინსტალიერება-პირველი გაშვება        50-100  
  დედნის მიმწოდებლის შეკეთება (ADF)         40  
  სკანერის ძრავის შეცვლა         30  
  სკანერის ნათურის შეცვლა        200-250  
 

 

 პროექტორები

 

         ფასი  
  პროექტორის გაწმენდა და ტესტირება         40  
  პროექტორის ნაწილის შეცვლა         30-40  
  პროექტორის მონტაჟი საკიდით        50-100 დამოკიდებულია სირთულეზე
  პროექტორის ეკრანის მონტაჟი        50-100 დამოკიდებულია სირთულეზე

 

 

 

ფასები მოცემული ლარებში დღგ-ს ჩათვლით